Başkale Belediyesi Resmi Web Sitesi çağrı merkezi - iletişim

MALİ DURUM RAPORU

MALİ DURUM RAPORU

T.C.

BAŞKALE BELEDİESİ

30.11.2018 TARİHLİ MALİ DURUM

 

     1.    2018 yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi

          A)   Tahmini Bütçe;

a.     2018 yılı  gelir bütçesi: 48.044.000,00 TL

b.     2018 yılı Gider bütçesi: 48.044.000,00TL

           B )    Kesinleşen Bütçe;

a.      2017 yılı gerçekleşen Gelir Bütçesi : 24.802.022,68 TL

b.     2017 yılı gerçekleşen Gider Bütçesi : 23.212.643,64 TL

 

     2.  Nakit Mevcudu (30.11.2018 İTİBARİ İLE) :  2.139.028,49 TL

 

     3.  Gelirlerimiz : (30/11/2018 tarihi itibarı ile)

İller Bankasından Alınan Paylar Toplamı 11 Aylık: 21.643.976,30TL

YİKOB dan alınan Proje Yardımları                      : 451.859,00 TL

Diğer Kurumlardan (İŞ-KUR) alınan bağ.ve yrd.  : 1.935.412,90 TL

Diğer Gelirler                                                         :1.309.105,86 TL

 

       4.  Alacaklarımız (31.10.2018 Tarihi İtibari ile)

Vergi Gelirleri Alacakları                         : 152.472,00 TL

Kira Gelirleri Alacakları                           :  446.137,60 TL

           Diğer Gelirler Alacakları                          : 1.111.636,19 TL

           

 

          30.11.2018 TARİHİ İTİBARİ İLE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ

a.     Personel Giderleri :                                 3.723.429,03 TL        

b.     Sos.Güv.Pir.Gid.  :                                     742.455,84 TL

c.      Mal ve Hiz. Alım Gid:                          12.382.626,36 TL

d.     Faiz Giderleri:                                              58.264,04 TL                               

e.     Cari Transferleri:                                    1.036.242,63 TL

f.      Yatırım  Giderleri:                                11.419.676,66 TL 

g.     Borç Verme (Belediye Pers.A.Ş.)              100.000,00 TL 

 

1.     Borç Ödemeleri                      : 3.560.088,62 TL

  Firmalara Borç Ödemeleri                             : 2.643.265,43 TL

  İller Bankasına Kredi Borcu Ödemeleri          :   377.349,19 TL

  İller Bankasına Diğer Borç Ödemleri              :   177.956,00 TL

  Vergi Borcu Ödemesi                                      :    361.518,00 TL

 

2.     Borçlarımız                                        2.783.331,41 TL

a.               Firmalara ve Personele:                   493.053,87 TL

b.               İller Bankası:                                    356.501,64 TL

c.               SGK (Emekli Sandığı)                      388.586,41 TL

d.               Kalkınma Ajansları                             98.102,39 TL

e.               Vergi                                             1.446.087,10 TL

  


                                                                  03.12.2018
                                                       Ahmet ALKAN

                                                                         Mali Hizmetler Müdürü 

 

asd

Yeni Mahalle Hakkari Van Yolu No:205 PK:65600 Başkale / VAN

BAŞKALE BELEDİYESİ

0432

651 2034